hướng đầu tư

Những hướng đầu tư phát triển cho năm 2013

Năm 2012 đã khép lại với nhiều nhận định khác nhau về toàn cảnh nền kinh tế VN. Xét trên bình diện kinh doanh và đầu tư thì nhiều nhận định xem đây là năm khó khăn nhất kể từ sau giai đoạn Đổi mới, nhiều DN đang lún sâu trong nợ nần và chưa more »